Under den här perioden har vi lärt oss mycket men framför allt har vi lärt oss hur man designar en webbplats och hur allt fungerar med den. Allt från att lägga till nya sidor i menyn till att välja färg och sidhuvud. En annan del vi har lärt oss och som vi kommer ha stor nytta av i framtiden är att samarbeta. Vi har delat upp arbetet rättvist och försökt göra så att alla har lika stor medverkan i arbetet, därför har vi bildat en god sammanhållning och samarbetar väldigt bra. Eftersom vi har haft så bra samarbete i gruppen har det lett till ett snabbt och effektivt arbete och vi har hunnit med väldigt mycket. Vissa har också lärt sig att klippa, redigera och spela in röster i movie-maker. Efter att vi har skrivit klart ett inlägg har vi lärt oss att ge varandra respons på det vi skrivit för att våra inlägg ska bli så bra som möjligt.