Upphovsrätten gällande vårt egna material på denna hemsida uppkom direkt då vi skapade det. Det innebär att det ni ser på den här webbsidan ej får användas hur som helst. Utan vårt godkännande får materialet inte delas eller ändras.

Vårt mål har varit att inte kränka någon upphovsmans rättigheter. Vi har inte kopierat något utan det ni läser har vi själva skrivit. Vi har varit på besök för att få information som vi kan göra vad vi vill med. Vi har även använt oss av information som vi har fått på våra lektioner. När vi sökt efter bilder som vi inte har tagit själva har vi valt avancerad bildsökning och att de får användas och delas kommersiellt. På så sätt har vi undvikt plagiering, det var en lärare som visade oss detta trix. Kortfilmer har vi själva spelat in. Vi har strävat efter att ha så mycket eget material som möjligt.

Källor vi har använt oss av ska finnas i slutet av varje inlägg.