Besöket hos ”budget- och skuldrådgivningen” i Umeå gjordes måndagen den 13/2 under vår samhällslektion. Besöket var ganska kortvarigt, men syftet med besöket kände vi var att förstärka vår information vi redan har fått, men också få ny information som kunde hjälpa till för att bättra på vår egna webbplats. Vi ställde frågor om vilka deras bästa tips var för att få en så bra ekonomi som möjligt, på vilket sätt du sparar bäst pengar, vad du bör prioritera först i din budget, hur mycket en person räknas att betala om den bor hemma hos sina föräldrar etc. Vi fick även med oss broschyrer med lite nödvändig information på som vi kan använda oss av i det här arbetet.

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/ekonomisocialbidrag/budgetochskuldradgivning.4.bbd1b101a585d7048000174187.html