Vi arbetar minst två gånger varje vecka med webbstjärnan och Budgetrådgivarna.se. Vi delar upp arbetet men alla hjälper ändå till med allt vi gör. Vi har mål för varje lektion för att ständigt komma vidare i arbetsprocessen.

Ett stort ansvar ligger på oss elever gällande arbetet med den här webbplatsen. Vår lärare har sett till så att vi har fått vår egen webbplats och så att vi har kommit igång. Lärare finns också som stöd vid frågor och när hjälp kan behövas. Allt annat ligger på oss gällande design, inlägg och allt annat tillkommande.